Ozdobiłem wieniec wielkanocny do dzisiejszych drzwi, chociaż jest tak zimno, że zamarzasz swój mózg
Ozdobiłem wieniec wielkanocny do dzisiejszych drzwi, chociaż jest tak zimno, że zamarzasz swój mózg

Ozdobiłem wieniec wielkanocny do dzisiejszych drzwi, chociaż jest tak zimno, że zamarzasz swój mózg

wystrój wielkanocny, p, p, p, p, bj, przepiórka, fj, videkissar, wieniec, d, p, p