Dodano jeszcze jedną oszałamiającą bonbonniere wykonaną przez duńskiego projektanta #hellemardahl